Du ser nå på dokumentasjonen for sikker-digital-post-klient-java 3, som ikke er den nyeste versjonen av klienten. Den nyeste versjonen er 5 og kan nåes her.