Du ser nå på dokumentasjonen for Sikker-digital-post-klient-dotnet 1.5, som ikke er den nyeste versjonen av klienten. Den nyeste versjonen er 5.0 og kan nåes her.