Hvordan man oppgraderer integrasjonspunktet til ny versjon.

Oppgradere til ny versjon

For å oppgradere til ny versjon må den siste versjonen av integrasjonspunkt[versjonsnr].jar filen lastes ned. Denne må så legges i integrasjonspunkt-mappen og oppstartskommando/tjeneste må endres til å peke på dette versjonsnummeret.

Siste versjon av integrasjonspunktet kan lastes ned her (1.7.94)

Om du oppgraderer fra en versjon eldre enn 1.7.85 kan det bli konflikt i database-filene. Løsningen for dette er å ta backup av og så slette “activemq-data” mappa og “receipt.mv.db” filen som ligg i integrasjonspunktmappen. Da vil en få en “clean” installasjon. Sørg for at dei gamle filene ikkje lenger ligger i mappa før du starter opp.

Alt 1: Reinstallere en integrasjonspunkt tjeneste

Last ned den siste versjon av integrasjonspunkt[versjonsnr].jar filen og legg den i integrasjonspunkt-mappen. Om du har integrasjonspunkt installert som en tjeneste så må du endre versjonsnummer i integrasjonspunkt-service.xml-filen og dermed reinstallere tjenesten.

I integrasjonspunkt-service.xml-filen er det denne linjen som må oppdateres med korrekt(nytt) versjonsnummer: <argument>integrasjonspunkt-1.7.92.jar</argument>.

Når du gjør endringer i versjon / ip-service.xml fil så må du reinstallere tjenesten. Det gjør du ved å åpne kommandovindu som administrator og navigere til integrasjonspunktmappa. Kjør så følgende kommandoer.

integrasjonspunkt-service.exe stop
integrasjonspunkt-service.exe uninstall
integrasjonspunkt-service.exe install
integrasjonspunkt-service.exe start

Da er tjenesten reinstallert og restartet.


Alt 2: oppgradere integrasjonspunkt som er kjørt fra kommandovindu

Last ned den siste versjon av integrasjonspunkt[versjonsnr].jar filen og legg den i integrasjonspunkt-mappen. Dermed må du bytte ut versjonsnummeret i din oppstartskommando.

TEST

java -jar -Dspring.profiles.active=staging integrasjonspunkt-[versjon].jar --app.logger.enableSSL=false 

PROD

java -jar integrasjonspunkt-[versjon].jar --app.logger.enableSSL=false 

Sjekk i nettleser når Integrasjonspunktet har startet, som gir response i form av en wsdl.

http://localhost:<port-til-integrasjonspunkt>/noarkExchange?wsdl

Alt 3: Oppgradere integrasjonspunkt som kjører via task scheduler

Last ned den siste versjon av integrasjonspunkt[versjonsnr].jar filen og legg den i integrasjonspunkt-mappen. Dermed må du bytte ut versjonsnummeret i din task. Under argument (optional)

Trigger:

 • At startup
  • Edit action
  • Program/script: JAVA
  • add argument (optional):
   • -jar integrasjonspunkt-%versjonsnr%.jar –app.logger.enableSSL=false
  • Start in (optional):
   • “disk:\mappenavn» til integrasjonspunktet”