Grensesnitt

Forslått grensesnitt er basert på en REST-tjeneste tankegang som implementerer et AbstractFactory mønster, samtidig som at det delvis er inspirert HATEOAS.

Utgangspunktet er at hver melding består av tre nøstede lag:

graph LR subgraph Konvolutt el1[Standard Business Document Header
brukt til ruting av meldingen frem til mottaker] subgraph Forretningsmelding el2[Meldingsspesifikk struktur
brukt til effektiv håndtering av mottak] end subgraph Innhold el3[ASIC-E med innhold
En eller flere filer med strukturert informasjon som skal frem til mottaker] end end

Hver melding blir i utgangspunktet en unik ressurs i grensesnittet, og kan i løpet av livsløpet sitt spores og endres gjennom denne ressurslenken.

For å sikre høyest mulig kvalitet så tilbyr grensesnittet oppslag mot hvilke typer meldinger det lokale endepunktet søtter, samt tilby mulighet til å hente ut maler/prototyper på meldinger. I praksis er dette de to ytterste lagene i meldingsstrukturen, det vil si konvolutten (SBDH) og det forretningsmeldingsformatet som er assosiert med meldingstypen. Innholdet som skal frem til mottaker blir lagt til med et egne kall, slik at det i fremtiden er mulig å støtte flere forskjellige løsninger (mellom annet tilpasse for opplasting av store filer).

Tanken med denne løsningsarkitekturen er at man skal kunne integrere individuelle/tilpassede valideringsløsninger for hver meldingstype. Et annet motiv er at man skal eliminere behovet for virksomhetssertifikater andre plasser enn i integrasjonspunktet.

Dette gir en sekvens på opplasting:

sequenceDiagram Fagløsning->> IP_types: Støtte meldingstype? IP_types->> Fagløsning: Liste av meldingstyper Fagløsning->> IP_types: Få prototype/mal? IP_types->> Fagløsning: Mal med obligatoriske felter Fagløsning->> IP_message: Opprette melding basert på mal Fagløsning->> IP_message: Legg til dokument i payload IP_message->> Validator: Gydlig melding? Validator->> IP_message: ok IP_message->> Sertifikat: signer og evt. krypter IP_message->> IP_message: Gjer klar til sending Fagløsning->> IP_message: Send

SBDH

Ekspempel på SBDH ved sending til annen organisasjon

{
 "StandardBusinessDocument": {
  "StandardBusinessDocumentHeader": {
   "HeaderVersion": "1.0",
   "Sender": {
    "Identifier": {
     "Authority": "so6523-actorid-upis",
     "ID": "9908:910077473"
    }
   },
   "Receiver": {
    "Identifier": {
     "Authority": "so6523-actorid-upis",
     "ID": "9908:910075918"
    }
   },
   "DocumentIdentification": {
    "Standard": "urn:no:difi:meldingsutveksling:2.0",
    "TypeVersion": "2.0",
    "InstanceIdentifier": "ff88849c-e281-4809-8555-7cd54952b916",
    "Type": "digitaPost/noark5json", 
    "CreationDateAndTime": "2016-04-11T15:29:58.753+02:00"
   },
   "BusinessScope": {
    "Scope": {
     "Type": "ConversationId",
     "InstanceIdentifier": "37efbd4c-413d-4e2c-bbc5-257ef4a65a45",
     "Identifier": "urn:no:difi:meldingsutveksling:2.0"     
     }
    }
   }
  }
  "payload": "payload"
 }
}