Behov

Utgangspunktet fra Difi sin side er følgende:

 • Mulighet for både lokal og sentral drift av tjenester som realiserer grensesnittet
 • Meldingsorientert grensesnitt - enklest mulig API for sending og mottak av forretningsmeldinger
 • Tilrettelagt for migrering av dagens løsninger til nytt API
 • Skalerbarhet både i ytelse og størrelse.

Målsetning og motivasjon med det nye grensesnittet

I samarbeid med intressenter så har følgende liste med behov blitt laget:

 • En kanal ut
 • Klare spilleregler
  • Governance/styring
  • Ansvarsfordeling
 • Dialog/koble meldinger
 • Støtte strukturerte meldinger
  • Innhente opplysninger
  • Ingen begrensning på format
  • Lenke
 • Sporbarhet
  • Kontroll
 • Lett å ta i bruk
  • Tillit
 • Adressering
  • Tjeneste
  • Funksjon
 • Sikre rekkefølge