NextMove!

NextMove er arbeidsnavnet på neste generasjon programmeringsgrensesnitt (API) for sending og mottak av meldinger for en virksomhet.

Grensesnittet er utformet basert på innspill mottatt i workshop som Difi har gjennomført med flere interessenter høsten 2016 rundt fremtidig grensesnitt på innsiden av integrasjonspunktet.