2020

Release Produksjonsetting Beskrivelse
20-01 OIDC 2020-02-11 Støtte for å begrense både scopes og integrasjoner til å gjelde Maskinporten eller ID-porten.
20-02 OIDC 2020-03-04 Med denne releasen må alle scopes som en klient kan forespørre, på forhånd registreres på klienten. Innfører nytt endepunkt for hendelsesbasert varsling av revokerte autorisasjon.
20-04 ID-porten 2020-04-21 I denne releasen vert ID-portens SAML-grensesnitt oppgradert til siste versjon av Forgerock AM. BankID på Mobil blir optimalisert til å bruke Server Events for de nettlesere som støtter dette.
20-04 OIDC 2020-04-23 Signerte autentiseringsforespørsler (PAR og request objects). Produksjonstilgang til sjølvbetjening gjennom Altinn Autorisasjon.
20-05 ID-porten 2020-05-19 ID-porten utvides med nye eID for utvalgte tjenesteeiere (ie. NA)V ifbm korona-krisa. Ny prosess for online bruker-oppretting av MinID basert på selvbetjent verifikasjon av pass.
20-06 OIDC 2020-06-23 Vedlikeholdsrelease med mindre feilrettingar og forbetringar