Teknisk dokumentasjon av digitale fellesløsninger


Difi forvalter og utvikler en rekke åpne og gjenbrukbare fellesløsninger for offentlige virksomheter. Disse sidene inneholder teknisk dokumentasjon av løsningene, og integrasjonsmuligheter for de som ønsker å ta løsningene i bruk. Bruksvilkår, priser og beskrivelse av fellesløsningene finnes i samarbeidsportalen.