Om ID-porten

ID-porten er en felles innloggingsløsning til offentlige tjenester på internett. Gjennom Digitaliseringsrundskrivet er statlige virksomheter instruert om å ta i bruk ID-porten for «digitale tjenester som krever innlogging og autentisering».

Hvordan få tilgang til ID-porten

Den første kontakten

Se Samarbeidsportalen for mer informasjon.

Akseptere bruksvilkår

Bruksvilkår må aksepteres av kunden. Dette gjøres på Samarbeidsportalen.

Planlegging

Se Samarbeidsportalen for mer informasjon.

Etablere integrasjon i verifikasjonsmiljø

Føderering i verifikasjonsmiljøet utføres på samme måte som i produksjon.

Se hvilken informasjon som må oversendes Difi for å etablere integrasjonen med ID-porten lenger nede under Informasjon som må utveksles. Se ellers Detaljert beskrivelse av teknisk løsning.

Utføre verifikasjonstest

Difi krever at tjenester som skal beskyttes av ID-porten må gjennom et verifikasjonsløp før tjenesten kan produksjonssettes. Det er derfor nødvendig at tjenesteleverandør fødererer en testbasert versjon av sin tjeneste med Difi sitt verifikasjonsmiljø. Her skal det kun benyttes fiktive data, og ikke reelle brukere. Ved test av varsling pr sms og/eller e-post må tjenesteleverandør passe på at en bruker egnet kontaktinformasjon da varslingen sender ut reelle meldinger til eieren av kontaktinformasjonen.

Difi har etablert et standardsett av tester for verifisering og godkjenning av integrasjon mot ID-porten. Tjenesteleverandør skal utføre denne og bekrefte til Difi at testing er utført ok. Les om verifikasjonstester

Produksjonssetting

Før produksjonssetting må bruksvilkår være akseptert.

Videre må tjenesteeier ha anskaffet et virksomhetssertifikat fra utsteder autorisert av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM). Les mer om virksomhetssertifikat her. I verifikasjonsmiljøet kan en bruke selv-signerte sertifikater.

Annen informasjon

Under er et eksempel på hvilken informasjon som trengs i tillegg til klientoppsettet.

Info Eksempel Beskrivelse
Navn på tjenesten Norsk data og eksempelforening Dette blir brukt av ID-porten under innlogging og beskriver tjenesteeier til innbyggeren i ulike sammenhenger.
URL https://www.eksempel.no Dette er URL til tjenesteleverandør som benyttes for å rute innbyggeren tilbake til tjenesteleverandør ved avbryting av innlogging eller feilsituasjoner.
     

Dette gjelder per integrasjon man har med ID-porten. Om man har flere integrasjoner, kan disse ha ulike verdier.

Logo-format

Logoen må oppfylle følgende krav:

Filformat .png .jpg eller .gif
Størrelse Maksimal høyre 90 pixel og en bredde som ikke bør overskride 135 pixel.
Farge Bakgrunnsfargen på ID-porten er #f3f4f4, så logoen bør enten ha denne bakgrunnsfargen eller eventuelt ha transparent bakgrunn.