Endringslogg sentralkomponenter eFormidling

ServiceRegistry 2.0.7

01.07.2020

Sertifikat: Legge til rette for nytt sertifikat frå august 2020. Sertifikatendringa krever også minimum Integrasjonspunktet 2.1.2 for å unngå å måtte restarte integrasjonspunktet.

Diverse: Mindre endringer.

Detaljer

ServiceRegistry 2.0.6

05.03.2020

Bugfix DPI: Oppslag av personnummer for DPI via eFormidling feilet i 2.0.5. Feilretting.

Detaljer


ServiceRegistry 2.0.5

04.03.2020

Avtalt-melding: Støtte for avtalt-melding i eFormidling. Krever også minimum Integrasjonspunktet 2.1.0

Diverse: Mindre endringer.

Detaljer


ServiceRegistry 2.0.4

28.01.2020

Detaljer