Begrep og forkorteser brukt i eFormidling

Tjenester

Tjeneste Forklaring
DPO Digital post offentlig - meldinger mellom offentlige virksomheter som bruker integrasjonspunket
DPE Digital post til eInnsyn - meldinger for publisering journal og og møtedata til eInnsyn, samt innsynsbegjæringer
DPI Digital post til inbygger - meldinger sendt til innbyggers digitale postkasse
DPV Digital post til virksomhet - Meldinger til en virksomhets postboks i Altinn
DPF Digital post til fiks meldingsformidler - Meldinger til kommuner og andre virksomheter som bruker FIKS meldingsformidler
FIKS Meldingsformidler Løsning som formidler meldinger mellom avsender og mottaker
SvarUt Tjenste for utgående post til FIKS
SvarInn Benyttes for innkommende post fra FIKS
Virksert Tjeneste for distriubsjon offentlig nøkkel til virksomhetssertifikat
BCP Business Certificat Provider - Virksert 2.0
BestEdu Tjeneste for meldingsformidling mellom offentlig virksomheter. Mer informasjon her
NextMove Neste generasjons grensesnitt for meldingsutveksling fra offentlig. Mer informasjon her
SR ServiceRegistry - Oppslagstjeneste brukt av integrasjonspunktet for adressering av meldinger

Standarder

Standard Forklaring
SBD Standard Business Document - GS1 standard utviklet for å forenkle utveksling av dokumenter i en B2B kontekst
SBDH  
ASiC Associated Signature Container - Pakkeformat som er designet for å ivareta integritet til innholdet over lang tid
OIDC OpenId Connect. Mer informasjon her
PKI Public key infrastructure - Rammeverk for utstedelse, administrasjon og bruk av digitale sertifikater over datanettverk