Sende melding

NextMove APIet lar deg sende filer på to måter. Hvilke av de du velger avhenger av størrelsen på meldingen du skal sende.

Dersom meldingen er opp til 5 MB brukes multipart sending, der en kan sende forretningsmelding og payload i samme kall. Ved meldinger større enn 5 MB må en for å oppnå god ytelse bruke metoden for store meldinger

Ved behov kan en få generert prototype på en melding ved GET mot endepunktet api/prototype/{capability}. Denne vil da returnere et pre utfylt SBD bestående av SBDH og forretningsmelding

Små meldinger

sequenceDiagram participant fs as Fagsystem participant ip as Integrasjonspunkt participant sr as ServiceRegistry participant mf as Meldingsformidler fs->>ip: GET api/capabilities/{receiverid} ip->>sr: GET /identifier/{receiverid} sr-->>ip: capabilities ip-->>fs: capabilities fs->>fs: select capability fs->>fs: Create message fs->>ip: POST api/messages/out/ ip-->>fs: conversationresponse ip->>mf: Upload loop ip->>mf: GetStatus mf-->>ip: status end fs->>ip: GET api/statuses/{conversationId} ip-->>fs: statuses

Store Meldinger

sequenceDiagram participant fs as Fagsystem participant ip as Integrasjonspunkt participant sr as ServiceRegistry participant mf as Meldingsformidler fs->>ip: GET api/capabilities/{receiverid} ip->>sr: GET /identifier/{receiverid} sr-->>ip: capabilities ip-->>fs: capabilities fs->>fs: select capability fs->>fs: Create message fs->>ip: POST api/messages/ ip-->>fs: conversationresponse fs->>ip: PUT api/messages/out/{conversationId} fs->>ip: POST api/messages/out/{conversationId} ip->>mf: Upload loop ip->>mf: GetStatus mf-->>ip: status end fs->>ip: GET api/statuses/{conversationId} ip-->>fs: statuses

Motta melding

Når en skal laste ned meldinger fra integrasjonspunktet må dette initieres med en peek, som låser førte meldingen i køen. Dersom en er ute etter meldinger av en bestemt type kan dette gjøres ved å sende med filter for denne Etter man har låst meldingen kan denne deretter lastes ned via endepunktet /messages/in/pop/{conversationId}.

Etter meldingen er lastet ned kan denne slettes via å kalle DELETE mot /in/messages/{conversationId} eller den kan låses opp igjen (hva med unlock batch)

sequenceDiagram participant fs as Fagsystem participant ip as Integrasjonspunkt participant mf as Meldingsformidler loop ip->>mf: GetMessages mf-->>ip: messages end fs->>ip: GET /messages/in/peek?serviceIdentifier=converationType ip-->>fs: messageMetaData fs->>ip: GET /messages/in/pop/{conversationId} ip-->>fs: ASiC fs->>ip: DELETE /in/messages/{conversationId}

Status

En kan finne status på sendte meldinger med GET mot /messages/status/{conversationID} Returen vil da være en liste med statuser en melding har vært gjennom. Statusene vil avhenge av de underliggende meldingsformidlingstjenestene.

Sending

Verdi Beskrivelse
OPPRETTET Medling mottatt i integrasjonspunktet fra fagsystem og lagt på kø
SENDT Melding sendt
MOTTATT Melding lastet ned og lagt på kø hos mottaker
LEVERT Melding lastet ned fra mottakers kø
LEST Mottaker har lest medlingen / sendt applikasjonskvittering

Avvik

Verdi Beskrivelse
TTL_EXPIRED  

Mottak

DPO / DPE

DPF

For meldinger som sendes til FIKS platformen med svar ut gjelder følgende mapping

|Verdi|Beskrivelse| |—–|———–|

https://ks-no.github.io/svarut/integrasjon/forsendelsesservicev10/#status

DPI

WebHooks (Under utvikling)

Integrasjonspunktet vil så fort som mulig få støtte for webhooks, slik at man kan abonnere på hendelser i integrasjonspunktet Hendelser som vil bli støttet i første omgang er:

  • Innkommende melding
  • Statusendring