Integrasjonspunktet kan kjøres i forskjellige profiler/modus både for Produksjon, Staging (pre-produduksjonstesting) samt utvikling. Under følger en oversikt over hvikle av de benyttede tjenestene man når i modus for produksjon og staging.

Produksjon

Default profil for integrasjonspunktet er produksjon. I denne profilen vil alle integrasjonspunktet

graph LR subgraph Virksomhet IP[Integrasjonspunkt
] end subgraph Difi SR[ServiceRegistry
meldingsutveksling.difi.no/serviceregistry] OIDC[OIDC
oidc.difi.no] ELMA[ELMA
test-smp.difi.no] Virksert[Virksert
meldingsutveksling.difi.no/virksomhetssertifikat] KRR[KRR
oidc.difi.no/kontaktinfo-oauth2-server] Konfig[Konfigurasjonstjeneste
] Log[Logtjeneste] end subgraph Meldingsformidler subgraph DPO mfDpo[AltInn
www.altinn.no/ServiceEngineExternal/BrokerServiceExternalBasic
www.altinn.no/ServiceEngineExternal/BrokerServiceExternalStreamed] end subgraph DPV MfDpv[AltInn
www.altinn.no/ServiceEngineExternal/CorrespondenceAgencyExternal] end subgraph DPF mfSvarUt[KS - SvarUt
svarut.ks.no/tjenester/forsendelseservice] mfSvarInn[KS - SvarInn
svarut.ks.no/tjenester/svarinn] end subgraph DPI MfDpi[DPI Meldingformidler
qaoffentlig.meldingsformidler.digipost.no] end subgraph DPE MfDpe[Azure
http://move-dpe-prod.servicebus.windows.net/] end Generisk end IP -- Hent egenskap for mottaker--- SR SR---ELMA SR---KRR SR---Virksert SR---OIDC SR---Brreg[Brreg
data.brreg.no] SR---FiksAdresse[FIKS Adressetjeneste
svarut.ks.no/tjenester/forsendelseservice] IP -- Send melding --- Generisk IP -- HentKvittering --- Generisk IP -- GetTolken --- OIDC IP --- Konfig IP --- Log

Staging

graph LR subgraph Virksomhet IP[Integrasjonspunkt
spring.profiles.active=staging] end subgraph Difi SR[ServiceRegistry
beta-meldingsutveksling.difi.no] OIDC[OIDC
oidc-ver1.difi.no] ELMA[ELMA
test-smp.difi.no] Virksert[Virksert
beta-meldingsutveksling.difi.no/virksomhetssertifikat] KRR[KRR
oidc-ver1.difi.no/kontaktinfo-oauth2-server] FiksMock[FIKS AdressetjenesteAdressse mock] BrregFacade[BrregFacade] Konfig[Konfigurasjonstjeneste
] Log[Logtjeneste] end subgraph Meldingsformidler subgraph DPO mfDpo[AltInn
www.altinn.no/ServiceEngineExternal/BrokerServiceExternalBasic
www.altinn.no/ServiceEngineExternal/BrokerServiceExternalStreamed] end subgraph DPV MfDpv[AltInn
tt02.altinn.no/ServiceEngineExternal/CorrespondenceAgencyExternal] end subgraph DPF mfSvarUt[KS - SvarUt
test.svarut.ks.no/tjenester/forsendelseservice] mfSvarInn[KS - SvarInn
test.svarut.ks.no/tjenester/svarinn] end subgraph DPI MfDpi[DPI Meldingformidler
qaoffentlig.meldingsformidler.digipost.no] end subgraph DPE MfDpe[Azure
http://move-dpe.servicebus.windows.net/] end Generisk end IP -- Hent egenskap for mottaker--- SR SR---ELMA SR---KRR SR---Virksert SR---OIDC SR---BrregFacade SR---FiksMock BrregFacade ---Brreg[Brreg
data.brreg.no] IP -- Send melding --- Generisk IP -- HentKvittering --- Generisk IP -- GetTolken --- OIDC IP --- Konfig IP --- Log